Yhteystiedot

Viron Ortodoksisen Kirkon Ystävyysseura VYS ry Y-Tunnus 3048745-4
S-posti:
vys.eaok.posti@gmail.com
Löydät meidät myös Facebookista
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry

Uusimmat kuvat

Tietosuojaseloste

 
 
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura (VYS) ry – Rekisterinumero: 169.779 c/o jäsensihteeri Osoite: Liisankatu 29 A 1 00170 Helsinki 
 
2. Yhteyshenkilö
 
VYS ry:n jäsensihteeri ja tietosuojavastaava 
Sähköposti: vys.eaok.posti@gmail.com
 
3. Rekisterin nimi
 
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura (VYS) ry:n jäsenrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus
 
Henkilötietoja käsitellään yhdistyslain 11 §:n perusteella, jonka mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa, sekä yhdistyksen Viron tuulahdukset -lehden ja muun informaation välittämiseksi yhdistyksen jäsenille. Jäsenrekisteriä hoitaa yhdistyksen hallituksen nimeämä jäsensihteeri.
 
5. Rekisterin tietosisältö 
 
Henkilöryhmät, joiden tietoja rekisterissä käsitellään, ovat Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura (VYS) ry:n jäsenet (henkilöjäsenet ja ainaisjäsenet).  Rekisteri sisältää Rekisteröidyn itse ilmoittaman etu- ja sukunimen sekä postiosoitteen.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteriin kerätään jäsenen itse ilmoittamien tietojen lisäksi vain Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura (VYS) ry:n jäsenmaksujen maksutietoja.   
 
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura (VYS) ry:n jäsenrekisterin tietoja säilytetään teknisesti suojattuina jäsensihteerin tietokoneella. Jäsensihteerillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
 
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
9. Henkilötietojen säilytysaika
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jos jäsen eroaa tai hänet erotetaan yhdistyksestä, koska hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, hänen tietonsa poistetaan jäsenrekisteristä.
 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
 
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; • vaatia henkilötietojensa poistamista. Jäsenen pyyntö kaikkien henkilötietojensa poistamisesta kuitenkin tarkoittaa jäsenyyden lakkauttamista. • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen  tietosuojavastaavalle  osoitteeseen 
vys.eaok.posti@gmail.com

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löytyvät linkistä https://tietosuoja.fi/etusivu
 
 
 
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 1.3.2023